Oil and Gas
Back to the course catalogue

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Course information

Target group:

Alle som utfører varme arbeider utenom fast tilrettelagte arbeidsplasser.

Description:

Gjennom kurset ”Brannvern ved utførelse av varme arbeider” vil utøvere av varmt arbeid lære hvilke forholdsregler som må tas for å unngå brann, samt lære hvordan brann raskt kan stanses om den skulle oppstå.

Etter fullført kurs utstedes et sertifikat fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet er gyldig i 5 år før det må fornyes.

Kurset skal bidra til å redusere branner og gi bedre kunnskap om brannrisiko ved varme arbeider.

NB! Før vi kan sende beskjed til Norsk Brannvernforening på at du har fullført kurset må vi ha mottatt en bekreftelse senest 3 måneder etter gjennomført kurs på at du har utført en slukkeøvelse i løpet av de siste 2 årene. Bevis på gjennomført praktisk slukkeøvelse sendes til: support@mintragroup.com.

 Alle sertifikater vil som standard bli levert digitalt via en app til et mobilnummer, og ikke som et plastsertifikat som tidligere.  Det digitale sertifikatet er inkludert i prisen for kurset. Dersom det ønskes plastsertifikat i tillegg vil et ekstra gebyr på kr 450 tilkomme kursprisen for å dekke våre kostnader.

 

Kursinnhold

Kurset fokuserer på utøverens ansvar og oppgaver under utførelse av varme arbeider og er delt inn i følgende emner:

- Varme arbeider
- Regelverk
- Brannteori
- Brannslokking
- Farer ved varme arbeider
- Risiko og tiltak
- Dokumentasjon av sikkerhet
- Hvis det brenner

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.