Oil and Gas
Back to the course catalogue

Personal Protective Equipment (International)

Course information

Target group:

Not set

Description:

 

Course goal: Kurset har som formål å øke brukerens bevissthet rundt viktigheten med personlig verneutstyr. Kurset gjør rede for hvilke plikter og ansvar ansatte og arbeidsgiver har med tanke på personlig verneutstyr.

 

Learning Objectives

 

LO1 Definere hva som menes med personlig verneutstyr.

LO2 Identifisere ulike typer personlig verneutstyr.

LO3 Identifisere typiske krav som er knyttet til personlig verneutstyr.

LO4 Beskrive tiltakshierarkiet og vite hvor personlig verneutstyr er plassert i dette. 

LO5 Forklare hvorfor vi må vurdere om det personlige verneutstyret er velegnet og kompatibelt med annet utstyr.

LO6 Forklare kravene til vedlikehold av personlig verneutstyr.

LO7 Beskrive plikter og ansvar den ansatte har i forhold til personlig verneutstyr.

LO8 Forklare hvorfor det er viktig med god informasjon, instruksjon og opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.