Oil and Gas
Back to the course catalogue

HMS ved bruk av arbeidsutstyr

Course information

Target group:

Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring på farlig arbeidsutstyr.

Description:

Målsettingen med dette kurset er at personell som skal bruke arbeidsutstyr, og er involvert i arbeidsoperasjoner, skal få god kunnskap om HMS ved bruk av arbeidsutstyr. Kurset omhandler krav til personell, roller og ansvar, i tillegg til ulykker og regelverk om sikkerhet.

Kurset forutsetter at det gjennomføres praktisk opplæring på aktuelt arbeidsutstyr i tillegg.

Kurset omhandler følgende emner:

• Arbeidsutstyr generelt
• Bruk av arbeidsutstyr
• Valg av arbeidsutstyr
• Opplæring i bruk av arbeidsutstyr
• Arbeidsområder og krav til personell
• Risikovurdering
• HMS, ulykker og ansvar
• Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
• Aktuelle lover og forskrifter

Kurset inneholder øvingsoppgaver, og avsluttende test med 30 spørsmål.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.