Oil and Gas
Back to the course catalogue

Skli-, snuble- og fallulykker (Internasjonal)

Course information

Target group:

Alt onshore- og offshorepersonell

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt risiko og konsekvenser knyttet til skli-, snuble- og fallulykker på arbeidsplassen samt tiltak basert på industriens beste praksis for å redusere slike ulykker.

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:

Omfanget av skli-, snuble- og fallulykker på arbeidsplassen og årsakene til at slike ulykker inntreffer

Betydningen av å følge lovfestede krav for å redusere risikoen for skli-, snuble- og fallulykker

Arbeidsgivers og ansattes ansvar når det gjelder å forebygge skli-, snuble- og fallulykker på arbeidsplassen

Tiltakene som kan redusere risikoen for slike ulykker

Kurset er tilgjengelig på engelsk og norsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.