Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker bruk av løfteredskap

Course information

Target group:

Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av løfteredskap og dirigering av kraner.

Description:

Kurset dekker den teoretiske delen av dokumentert sikkerhetsopplæring som kreves for anhukere og signalgivere.

Kurset er også godt egnet som repetisjon for kranførere og annet personell som tidligere har gjennomført opplæring innen løfteinnretninger og løfteredskap.

Innholdet i kurset omhandler valg, kontroll og sikker bruk av de mest vanlige løfteredskap i bygg- og anlegg, industri, sjøfart og offshore.

Signalgivning, kommunikasjon og styring av last er sentrale emner i kurset.

Kurset forutsetter at det gjennomføres praktisk opplæring på aktuelt løfteredskap i tillegg.

Kurset inneholder følgende moduler:

• Løfteutstyr, ord og uttrykk
• Anhuking, tyngdepunkt, arbeidsvinkler og løftetabeller
• Fiberstropper
• Kjettingredskap
• Ståltaustropper
• Sjakler
• Øyebolter, øyemuttere og løfteører
• Signaler og tegn og styring av last
• Sikkerhetsregler

Hver modul inneholder øvingsoppgaver, og 8 av modulene har avsluttende test med 10 spørsmål i hver modul.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.