Oil and Gas
Back to the course catalogue

Bruk av vinkelsliper/slipeskiver (Internasjonal)

Course information

Target group:

Kurset er rettet mot alt personell som bruker slipeskiver på arbeidsplassen.

Description:

Hensikten med kurset er å gi relevant personell den kunnskapen som kreves for å forstå farer og risiko involvert ved bruk av slipeskiver.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med begrepet slipeskive
- Kravene som gjelder ved bruk av vinkelsliper (slipeskiver)
- Gi eksempler på ulike typer slipeskiver
- Vite hvordan en vinkelsliper fungerer
- Vite betydningen av å bruke vakter under slipeoperasjoner
- Kravene knyttet til bærbare og håndholdte slipemaskiner
- Forklare de viktigste farene ved slipearbeid
- Gi eksempler på vanlige problemer ved bruk av vinkelsliper
- Kravene til personlig verneutstyr ved bruk av vinkelsliper
- Sikkerhetstiltak som må være på plass ved operasjoner som innebærer bruk av vinkelsliper

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses