Oil and Gas
Back to the course catalogue

Skli, snuble og fallulykker (Internasjonal)

Course information

Target group:

Alt offshore og onshore personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt risiko og konsekvenser knyttet til skli-, snuble- og fallulykker på arbeidsplassen samt tiltak basert på industriens beste praksis for å redusere slike ulykker.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Omfanget av skli-, snuble- og fallulykker på arbeidsplassen og årsakene til at slike ulykker inntreffer
- Betydningen av å følge lovfestede krav for å redusere risikoen for skli-, snuble- og fallulykker
- Arbeidsgivers og ansattes ansvar når det gjelder å forebygge skli-, snuble- og fallulykker på arbeidsplassen
- Tiltakene som kan redusere risikoen for slike ulykker

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.