Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til ISM koden

Course information

Target group:

Ansatte i maritime selskap.

Description:

Kurset gir innføring i formålet med ISM koden som er å ivareta sikkerheten innenfor internasjonal shipping, redusere forurensing fra skip, beskyttelse av det ytre miljø, samt forhindre skader eller tap av menneskeliv.

Kurset omhandler følgende emner:

- Hva er ISM koden?
- Hvem gjelder ISM koden for?
- Revisjoner
- Gjeldende konvensjoner og regelverk
- ISM koden dokumentert
- ISM koden i styringssystemet
- Hensikten med ISM koden
- Avvikshåndtering
- ISM kodens struktur
- Master sitt ansvar
- Selskapets ansvar
- Styrende dokumentasjon
- Rapportering og vurdering av avvik
- Vedlikehold og sertifisering

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.