Oil and Gas
Back to the course catalogue

NGL og LNG / «Natural Gas Liquid and Liquefied Natural Gas»

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere temaet NGL og LNG. Kurset består av ni moduler.

 

Kursinnhold:
- Flytende gass
- Kjemiske og fysiske egenskaper til flytende gass
- LPG / «Liquefied Petroleum Gas»
- NGL / «Natural Gas Liquids»
- Fjerning av urenheter i naturgass
- Kondensering av naturgass
- Lagring av flytende gass på land
- Transport av flytende naturgass
- Helse, miljø og sikkerhet knyttet til flytende gass

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.