Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til Miljøstyring

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i tema som kan knyttes til en vellykket miljøledelse i olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Viktigheten av å være et miljøbevisst selskap
- Hensikten med et miljøstyringssystem
- Rollen til «The Department of Energy and Climate Change (DECC) »
- Rollen til «Scottish Environment Protection Agency (SEPA) » og «Environment Agency (EA)»
- Viktige miljøspørsmål for offshore olje- og gassindustrien
- Hvordan å sikre kontinuerlig forbedring relatert til miljøhensyn
- Betydningen av overvåking og rapportering
- Hvordan kan du bidra til miljøsatsingen

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.