Oil and Gas
Back to the course catalogue

Bruk av brannslukningsapparat

Course information

Target group:

Alt personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi kunnskaper om faktorer som bør vurderes i forbindelse med brannslukning, vise ulike typer brannslukningsapparat og hvordan bruke disse på en sikker måte.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvordan en brann sprer seg
- Branntrekanten og hvordan den fungerer
- Farene med røyk
- Hvordan en brann kan slukkes
- Ulike brannklassifiseringer
- Ulike typer brannslukkere
- Viktigheten av å gjennomføre en vurdering før man starter med brannslukking
- Sikker bruk av ulike typer brannslukkere
- «PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep)»

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.