Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til systemer for sikker atferd

Course information

Target group:

Not set

Description:

Hensikten er å gi en innføring i systemer for sikker atferd.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Forbindelsen mellom atferd og arbeidsulykker
- Heinrichs sikkerhetstriangel
- Hva er et system for observasjon av sikker atferd
- ABC-modellen
- Eksempler på usikker atferd
- Årsaker til usikker atferd
- Viktigheten av å definere kritiske atferd
- Formålet med observasjonskort
- Når skal en intervensjon utføres
- De viktigste trinnene som kreves for å gjennomføre en vellykket intervensjon
- Viktigheten av å rapportere sikkerhetsobservasjoner
- Viktigheten av å opprettholde system for observasjon av atferd

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.