Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til pumper

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over de ulike typer pumper som brukes i olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva menes med begrepet pumper
- Hvordan sentrifugalpumper fungerer
- Hvordan starte en sentrifugalpumpe
- Drift av roterende pumper
- Roterende pumper, utstyr og komponenter
- Tannhjulspumper, utstyr og komponenter
- Lamellpumper, utstyr og komponenter
- Fordeler med rotasjonspumper
- Stempelpumper, utstyr og komponenter
- Pulsproblemer forbundet med stempelpumper

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.