Oil and Gas
Back to the course catalogue

Miljøhensyn

Course information

Target group:

Alt personell involvert i olje- og gassoperasjoner på britisk kontinentalsokkel (UKCS)

Description:

Hensikten med kurset er å forklare beste praksis i forhold til gjeldende miljøkrav og hvordan disse skal etterleves på offshoreinstallasjoner på britisk sokkel (UKCS).

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- De viktigste miljøspørsmål knyttet til olje- og gassindustrien
- Gjeldende miljøkrav for offshore olje- og gassinstallasjoner
- «Department of Energy and Climate Change (DECC)» sin rolle
- «Offshore Environmental Inspectorate Team (OEIT)» sin rolle
- «Scottish Environment Protection Agency (SEPA)» sin rolle
- Konsekvensutredningsforskriftene
- Verneforskriftene
- ISO14001 og miljøstyring
- Potensielle skadevirkninger knyttet til offshore aktiviteter
- Hvordan atmosfæriske utslipp er regulert
- Hvordan oljeholdige utslipp er regulert
- Hvordan kjemiske utslipp er regulert
- Hvordan utslipp er regulert
- Hvordan EU Offshore sikkerhetsdirektivet har påvirket regelverkets krav til miljøsamsvar
- Hvordan olje- og gassindustrien forbedre innsatsen for miljøet

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.