Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til boreteknologi

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i olje- og gassindustrien og de ulike stadiene i forbindelse med å utvinne og produsere hydrokarboner.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvordan olje og gass dannes og hvordan man finner olje- og gassforekomster
- Opprinnelsen til hydrokarboner
- Olje- og gass tilbud og etterspørsel
- Kostnadene involvert i olje- og gassproduksjon
- Hvordan leteaktiviteter gjennomføres
- Globale olje- og gassfelt
- Forskjellen på begrepene oppstrøms og nedstrøms
- Typer installasjoner for offshore leting, boring, produksjon og transport
- Hva som menes med grunt vann og dypt vann
- Ulike typer boreutstyr
- Ram-rigg
- Borestrengen og utstyr
- Ulike brønntyper og boreseksjoner
- Etablering av brønnhodet
- Boreslam og sirkulasjonssystemet
- Sementering av brønn
- Brønnkomplettering
- Reservoarproduksjon
- Metoder for å øke produksjonen
- Hva som menes med brønnstimulering
- Overhalingsoperasjoner
- Produksjon, lagring og transport av hydrokarboner
- Plikt og løsninger til fjerning og forlating
- Plugging og forlating

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.