Oil and Gas
Back to the course catalogue

Coiled tubing (kveilerør) operasjoner

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over coiled tubing operasjoner og utstyret som inngår I slike operasjoner.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med coiled tubing (kveilerør)
- De viktigste elementene i en typisk coiled tubing enhet
- Når brukes coiled tubing
- Fordelene med å bruke coiled tubing
- Potensielle farer i forbindelse med slike operasjoner
- Kompenserende tiltak for å redusere risiko
- Tiltak i tilfelle en nødsituasjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.