Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til eksplosiver

Course information

Target group:

Alt brønnintervensjonspersonell som arbeider med utstyr hvor eksplosiver inngår som en del av operasjonen

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i eksplosiver i forbindelse med brønnintervensjon.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvorfor eksplosiver brukes i olje- og gassindustrien
- Eksempler på potensielle farer ved å jobbe med eksplosiver
- Ulike typer eksplosiver
- Primære og sekundære eksplosiver
- Farene ved detonatorer
- Detonatorer
- Eksplosive materialer som brukes i olje- og gassindustrien
- Hvorfor temperatur er en faktor i valg av eksplosiver
- Forbrenningen ved bruk av sprengstoff
- Ulike typer eksplosivt utstyr
- Perforeringskanon
- Bruk og virkemåte av sprengladninger
- Hensikten med detonerende lunte
- Hensikten med setting av plugg
- Hensikten med perforering av tubing
- Hensikten med koplingsskudd
- Hvordan transportere og håndtere eksplosiver
- Hvordan håndtere brannsituasjoner
- Viktigheten av opplæring og kompetanse for sikker håndtering av eksplosiver

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.