Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker lagring og bruk av eksplosiver

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over gjeldende krav til oppbevaring, transport og håndtering av sprengstoff.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Bruk av eksplosiver i olje- og gassindustrien
- Ulike typer eksplosiver som brukes i olje- og gassindustrien
- Potensielle farer forbundet med lagring, transport og håndtering av sprengstoff
- Krav til transport og merking av sprengstoff
- Kompenserende tiltak for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensene av en eksplosjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses