Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikkert arbeid: Sveising

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over bransjens beste praksis i forhold til sveiseoperasjoner.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Vanlige sveiseaktiviteter i olje- og gassindustrien
- Potensielle farer i forbindelse med sveiseoperasjoner
- Ulike sveisemetoder
- Krav til personlig verneutstyr under sveiseoperasjoner
- Vanlige problemene som kan oppstå under sveiseoperasjoner
- Nødvendige sikkerhetstiltak og kompenserende tiltak for å redusere risiko

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.