Oil and Gas
Back to the course catalogue

Granskning av Ulykker og Hendelser

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over industriens beste praksis relatert til granskning av ulykker og hendelser.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med begrepene ulykker og hendelser
- Viktigheten av å granske ulykker og hendelser
- Krav til varsling og rapportering av ulykker og hendelser
- Roller og ansvar i forbindelse med granskning av ulykker og hendelser
- Hvordan finne riktig nivå av granskning
- De viktigste trinnene som er involvert i en typisk granskning av ulykker og hendelser
- Typiske krav til innhenting av opplysninger
- Krav til analyse av årsakene til ulykken eller hendelsen
- Årsaksanalyse / “Root Cause Analysis (RCA)”
- Betydningen av menneskelige faktorer
- Hvordan identifisere tiltak for å kontrollere risiko
- Kravet til en aksjonsplan ved bruk av SMART-prinsippene

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.