Oil and Gas
Back to the course catalogue

Risikoforståelse

Course information

Target group:

Alle ansatte på alle nivå i organisasjonen

Description:

Manglende risikoforståelse fører ofte til forsinkede prosjekter, ulykker og andre uønskede hendelser.
Dette kurset gir en grunnleggende forståelse av hva risiko er, hvordan risiko kan styres og hvordan risikoforståelse hjelper oss til å ta bedre beslutninger.

 

Kursinnhold
- Hva risiko er
- At risiko kan styres
- At vi alle har en rolle i å hindre at noe går galt.
- At handlinger og beslutninger kan påvirke risiko for oss selv og andre langt frem i tid
- At vi gjennomfører risikovurderinger for å ta bedre beslutninger under usikkerhet

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.