Oil and Gas
Back to the course catalogue

Hånd-/armvibrasjoner - norsk versjon

Course information

Target group:

Not set

Description:

Dette kurset gjør deg kjent med risiko knyttet til hånd-/armvibrasjoner og mulige skadevirkninger. Du lærer også hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere eksponering for vibrasjoner.

 

Etter gjennomført kurs skal du:

- Vite om risiko knyttet til hånd-/armvibrasjoner og mulige skadevirkninger
- Kjenne til plikten som arbeidsgivere, arbeidstakere og utstyrsprodusenter har til å redusere eksponering for vibrasjoner
- Vite hvordan du skal gå fram for å vurdere risikoen for eksponering for vibrasjoner
- Kunne foreslå tiltak som bør iverksettes for å redusere eksponering for vibrasjoner

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.