Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikkert arbeid: Brannvernleder

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi brannvernleder en oversikt over den kunnskap som trengs for å utføre sine oppgaver på en sikker og effektiv måte i tråd med bransjens beste praksis.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar
- Gjeldende lover og krav
- Vite hvordan holde arbeidsplassen trygg
- Hva som bør vurderes under en brannsikkerhet risikovurdering
- Hva du skal gjøre når du hører brannalarmen eller oppdager en brann
- Branntrekanten
- Typiske tennkilder
- Typiske drivstoffkilder
- Hvordan oksygen støtter branntrekanten
- Hvordan en brann sprer seg
- Farene ved røyk
- Hvordan å slukke en brann
- Ulike brannklassifiseringer
- Hva som menes med flammepunkt og antennelsestemperatur
- Ulike typer brannslokkingsutstyr
- Ansvaret til brannvernleder
- Ulike brannforebyggende tiltak
- Hva du bør gjøre i tilfelle brann
- Viktig brannsikkerhetsinformasjon og hvor denne skal vises

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.