Oil and Gas
Back to the course catalogue

Prosessforståelse

Course information

Target group:

Nyansatte i olje- og gassindustrien

Description:

Hensikten med kurset er å gi økt oppstrøms prosessforståelse innenfor olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvordan hydrokarbonreservoarer er dannet
- Verdivurdering av reservoaret
- Konfigurasjon av ventiltre
- Subsea ventiltre
- Funksjonen til strupeventilen/chokeventilen
- Separasjonsprosessen
- Hvordan testseparator fungerer
- Hvordan gassrensing utføres
- Absorpsjonprosessen
- Adsorpsjonsprosessen
- Gasskompresjonsprosessen
- Håndtering av produsert vann
- Hvordan råolje behandles
- Hvordan råolje måles
- Hvordan gass måles
- Prosesskontroll
- Metoder for økt oljeutvinning

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.