Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker bruk av løfteutstyr

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over sikker bruk av løfteinnretninger og utstyr.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Løfteutstyr som vanligvis brukes i olje- og gassindustrien
- Hva som menes med maksimumslast (SWLS) og fargekoding
- Eksempler på potensielle farer i forbindelse med løfteoperasjoner
- Viktigheten av inspeksjon av utstyr før bruk for å ivareta sikre løfteoperasjoner
- Sikkerhetsregler som bør følges for å redusere risiko ved bruk av løfteutstyr

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.