Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikkert stillasarbeid over sjø

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over kravene som gjelder ved stillasarbeid over sjø.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Når stillasarbeid over sjø er påkrevd i olje- og gassindustrien
- Farene forbundet med stillasarbeid over sjø
- Formålet med stillas tags
- Krav til personlig verneutstyr, herunder sikker bruk av seler og fallsikring
- Hvordan redusere farene forbundet med stillasarbeid over sjø
- Hva du bør gjøre i tilfelle en nødssituasjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.