Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker bruk av bærbare håndverktøy

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over farer som er forbundet med bruk av bærbare håndverktøy og tiltak man kan iverksette for å redusere risikoen for skader.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Eksempler på ulike typer bærbare håndverktøy som brukes i olje- og gassindustrien
- Skadepotensialet ved bruk av bærbare håndverktøy
- Krav som gjelder ved bruk av håndverktøy
- Hvordan man kan redusere risikoen ved regelmessig bruk av håndverktøy
- Personlig verneutstyr, inkludert passende håndbeskyttelse

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.