Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker håndtering av radioaktive materialer

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over gjeldende krav for sikker håndtering av radioaktive materialer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med radioaktivt materiale
- Farene forbundet med stråling
- Kravene til personlig verneutstyr ved håndtering av radioaktivt materiale
- Grenseverdier for eksponering ved håndtering av radioaktivt materiale
- Hvordan farene forbundet med radioaktivt materiale kan reduseres
- Hvordan radioaktivt avfall skal oppbevares
- Hva som bør gjøres i tilfelle en nødssituasjon som involverer stråling

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.