Oil and Gas
Back to the course catalogue

Endringsstyring (Management of change)

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere prosessen for endringsstyring.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvorfor effektiv endringsstyring er en viktig del av driften i olje- og gassindustrien
- Definere endring
- Stadier i prosessen for endringsstyring
- Involverte roller og ansvar
- Risiko forbundet med endringsstyring
- Hvordan risiko forbundet med endringsstyring kan styres

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.