Oil and Gas
Back to the course catalogue

Brann og sikkerhetssystemer

Course information

Target group:

Nyansatte i olje- og gassindustrien

Description:

Hensikten med kurset er å gi en overordnet introduksjon til brann- og sikkerhetssystemer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Typiske brann- og sikkerhetssystemer som brukes i olje- og gassindustrien
- Hensikten med sikkerhetssystemer
- Hvordan nødavstengingssystemet fungerer (NAS/ESD)
- Hvordan trykkavlastningssystemet fungerer (EDP)
- Ulike nedstengningsnivåer
- Tiltak som bør tas i en nødssituasjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.