Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til sikkerhetsdatablad

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å forklare formålet og bruken av sikkerhetsdatablad (SDS).

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva et sikkerhetsdatablad (SDS) brukes til
- Produsentens ansvar når det gjelder SDS
- Arbeidsgivers ansvar når det gjelder SDS
- “Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009” og “CLP Regulation” 
- “REACH Regulation”
- “Control of Substances Hazardous to Health (CoSHH) Regulations” 
- Rollen sikkerhetsdatablad har i en risikovurdering
- Utforming av sikkerhetsdatablad
- Informasjon om identifikasjon
- Informasjon om farer
- Informasjon om sammensetning og data
- Informasjon om førstehjelp
- Informasjon om brannslukking
- Informasjon om utilsiktet utslipp
- Informasjon om lagring og håndtering
- Informasjon om eksponering
- Informasjon om fysiske og kjemiske egenskaper
- Informasjon om reaktivitet og stabilitet
- Informasjon om toksikologiske hensyn
- Informasjon om miljømessige hensyn
- Informasjon om transport
- Gjeldende forskrifter
- Andre opplysninger som kan være tilstede i et sikkerhetsdatablad

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.