Oil and Gas
Back to the course catalogue

Prinsipper for risikostyring

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en forståelse av risiko og hvordan risiko kan håndteres.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Definere begrepet risiko
- Ulike typer risiko
- Prosessen i forbindelse med vurdering av risiko
- Hvordan risiko kan kvantifiseres
- Hvordan du bruker en risikomatrise
- Ulykkesmodeller og kausalitet
- Hvordan frekvens brukes i forbindelse med risikostyring
- Fordelene med å identifisere mønstre i forbindelse med risikoreduksjon
- Hva som menes med begrepet ALARP
- Hvordan menneskelig atferd kan påvirke risiko
- Hvordan barrierer brukes til å forebygge risiko
- Begrepet «Enterprise Risk Management (ERM)»
- Potensielle problemer i forbindelse med implementering av ERM
- Strategi for risikorespons
- Stegene i prosessen for risikostyring
- Internrevisjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.