Oil and Gas
Back to the course catalogue

Rent vann offshore - norsk

Course information

Target group:

Driftere av drikkevannsanlegg offshore som f.eks. medic og maskinist, samt kritiske forvaltere av drikkevann som f.eks. kokk, forpleiningssjef.

Description:

Kurset gir personer som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å tilby godt, nok og sikkert drikkevann til de ansatte ombord.

Kurset tilfredsstiller krav gitt i Folkehelseinstituttets veileder «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore».

Etter endt kurs skal du kunne:
- Vite om og kunne orientere seg i aktuelt regelverk med hovedvekt på folkehelseinstituttets veileder “Godt, nok og sikkert drikkevann offshore”
- Forstå skillet mellom drikkevannets innvirkning på installasjonens vannsystem, og personers helse
- Forstå hensikten med de ulike laboratorieanalysene som benyttes for å kontrollere drikkevannets kvalitet
- Vite hvilke analyser offshoreansatte er ansvarlig for selv, samt hvilket ansvar man har i forbindelse med de analyser som skal sendes til akkreditert laboratorium
- Kunne tolke resultater fra laboratorieanalyser og vite hvilke tiltak som offshoreansatte skal iverksette ved unormale og kritiske resultater
- Forstå oppbyggingen av et vannsystem offshore og hvor i vannsystemet offshoreansatte har ansvar for drift og vedlikehold

Merk: dette kurset er også tilgjengelig i en separat, engelskspråklig versjon. 

Kurset leveres av det akkrediterte laboratorieselskapet SINTEF NORLAB AS.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.