Oil and Gas
Back to the course catalogue

Miljøbevissthet (onshore og offshore)

Course information

Target group:

Alt peronell

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt miljømessige aspekter og konsekvenser knyttet til olje- og gassindustrien samt hva man kan gjøre for å minimere skader på miljøet.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- De viktigste miljøspørsmål som påvirker olje- og gassindustrien, både på land og offshore
- Viktigheten av å være et miljøbevisst selskap
- Selskapets forpliktelse til å håndtere miljøspørsmål
- Hvilken rolle ISO 14001 har
- Hvilken rolle “Department of Energy and Climate Change (DECC)” har
- Hvilken rolle “Scottish Environment Protection Agency (SEPA) and the Environment Agency (EA)” har 
- Hva som menes med miljøaspekter og kosekvenser
- Aktiviteter som kan bidra til atmosfærisk forurensning
- Aktiviteter som kan bidra til vannforurensning
- Typiske utslippskilder
- Miljøeffekter av kjemikalieutslipp
- Kilder til og konsekvensene av forstyrrelse av havbunnen ved olje- og gassindustrien
- Kilder til og virkninger av støy fra olje- og gassvirksomheten
- Aktiviteter som kan generere avfall
- Hvordan konsekvensene for miljøet kan minimeres
- Vite at alle har en viktig rolle når det gjelder å beskytte miljøet

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.