Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Reset
  • Classroom course

Course provider

Reset
  • Mintra Trainingportal
hits
5

HLO/Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Course code: OSC1161
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Innhold:

Kurset er i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt.   

Taktisk lagarbeid. 

Røykdykking. 

Slokketeknikker. 

Værrapportering, kommunikajson og rutiner 

- Farlig gods 

- Flydrivstoff 

- Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk 

- Verneutstyr

Redningsfarkoster og MOB-båter, STCW A-VI/2-1

Course code: NMA-016
Course type: Classroom course
Duration: 4 days / 32 hours
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Når kurset er fullført, skal deltakerene være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet. 

Regelverk / ansvarsforhold 

Utsetning- systemer for skip og rigg 

Nødkommunikasjon og aktuelt utstyr 

Utstyr i båt og flåte 

Livreddende førstehjelp 

Prosedyrer / alarminstruks 

Kommandoforhold / samarbeid 

Personlig vern og utstyr 

Praktisk øvelse under aktuelle båttype 

Opphold i båt 

Berge opp folk fra sjøen 

Snu en kantret redningsflåte iført redningsvest

Førstehjelp

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50 (STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4)

Course code: NMA-022
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50 for personell som innehar Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore).

Kurset oppgrader personell med Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore) til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset inneholder brannvern, røykdykking, brannslokking, sjøredning, grunnleggende førstehjelp og personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Kurset er godkjent etter IMO regelverket og gjelder hele verden.

Course code: NOG-OER109
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: English
Price: From NOK 15000,-

After completing the course, the students should be able to take part in their own organisation’s emergency management and be familiar with emergency preparedness in the petroleum industry.

 

Course Content

Lectures and simulation/practical exercises and drills within:

- Emergency preparedness organisation

- Efficient management of an emergency situation

- Cooperation – roles and responsibilities

- Mental reactions and stress management

- Emergency room conduct – practical training

 

This course is valid for 24 months.

Redningsfarkoster og MOB-båter, STCW A-VI/2-1 - Oppdatering

Course code: NMA-009
Course type: Classroom course
Duration: 1 day / 8 hours
Language: English, Norwegian
Price: Not set

Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. STCW tabell A-VI/2-1

Innhold:

 

Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr. 

Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av redningsfarkost. 

Klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet. 

Metoder for å starte og betjene motor med tilbehør på redningsfarkost sammen med bruk av farkostens brannslokkingsapparat.   

 

Metode for helikopterredning.