Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • Vestteknikk A/s
hits
5
Course code: VTK-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9500,-

Only in Norwegian

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kurset går over tre dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.Kursinnhold
- Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
- Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
- Hvilke typer sensorer måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
- Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsintrument
- Prosedyrer for gassmålingsintrument ved klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold
- Brann- og eksplosjonsteori
- Tilltaks- og grenseverdier for eksponering
- Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Ulike typer åndedrettsvern - fra filter til trykkluft
- Klargjøring, betjening/bruk og daglig vedlikehold av luftforsynt åndedrettsvern

Course code: VTK-003
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3900,-

Only in Norwegian

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr. Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.Kursinnhold
- Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
- Kilder til H2S og SO2
- Riktig bruk av deteksjonsutstyr
- Symptomer på eksponering
- Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
- Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
- Kunnskap om vindretning og evakuering
- Prosedyrer for entring av lukket rom
- Grenseverdier for H2S og SO2

Kurset bygger på følgende regelverk:
- API recommended practice 49 Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
- Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier best. Nr. 704

Course code: VTK-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwergian
Price: From NOK 3900,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.


Kursinnhold
- Målebegreper for gassmåling
- Målemetoder
- Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
- Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
- Instrumentets begrensninger
- Farer ved for lite og for mye oksygen
- Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
- Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
- Arbeid i lukket rom
- Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
- Viktigheten av gassdeteksjon og personlig varsling
- Kjennskap til gjeldende regelverk
- Oppgaver og praktiske øvelser


Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
- Forskrift 703 Utførelse av arbeid
- Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier


Course code: VTK-005
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3900,-

Only in Norwegian

Hovedformålet med kurset er å skape gode holdninger til bruk av riktig verneutstyr, og forhindre at liv og helse går tapt.


Etter kurset skal deltakerne kunne:
- Kjenne til virkemåte og oppbygningen til ulike typer pusteluftkompressorer og pusteluftsystem
- Kjenne til hvilke bestanddeler sikker pusteluft inneholder
- Bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte
- Utføre daglig renhold/vedlikehold på hodesett og bæresele
- Kjennskap til forskrift 706, kap. 10 og standardene NS-EN-14593, NS-EN 14594 og EN 12021
- Kjenne til kvalitetssikring av pusteluft, målemetoder og utstyr
- Kjenne til hvilke flasker, seler og hodesett som brukes til pusteluft
- Kjenne til farer og utfordringer ved arbeid i miljøer uten sikker pusteluft, og vite hva han/hun selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet

Kurset inneholder oppgaver og praktiske øvelser.

Course code: VTK-006
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3500,-

Only in Norwegian

Hovedformålet med kurset er å gi en grunnleggende introduksjon til hvordan man håndterer pressluftflasker på en sikker og forsvarlig måte.

 

Kursinnhold

- Høytrykksfylleanleggets tekniske oppbygning

- Bestanddeler i sikker pusteluft
- Luftanalyse
- Hvordan fylle pressluftflasker på en sikker og forsvarlig måte
- Servicerutiner for pressluftflasker
- Sikkerhetsregler for drift og vedlikehold av fylleanlegg
- Kjennskap til forskrift 706, kap. 10, samt standardene En ISO 11623, EN 12245 og EN 12021