Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • Tranvåg Maritime
hits
3
Course code: TRA-001
Course type: E-learning course
Duration: 40 hours
Language: English
Price: NOK 2900,-

Occupational Safety and Health for Seafarers (HSE)

The HSE course is developed by Tranvåg Maritime AS and has been evaluated by the Norwegian Maritime Directorate to meet the mandatory requirements set by the Norwegian Maritime Authorities for 40 hours of training in Occupational Safety and Health. (Ref. also: The ILO's Maritime Labor Convention(MLC))

Our HSE course is based on and meets MLC requirements. These requirements are incorporated into flag state legislations (NIS, UK, Isle of Man, Bahamas etc.). By ratifying a convention, the states commit themselves to fulfil the conventions (state agrees to make it part of its own national legislation (and enforce it)).

The course is designed and arranged to be completed by e - learning, where the course participants’ studies 4 modules. The course participant understanding of the topics are tested by completing a final multiple test exam.

Course participant should after completed this course be familiar with relevant rules and regulations applicable to the safety, health and environmental (HSE) work onboard the ship, and find oneself able to participate in implementing, evaluating, as well as contributing to improve the HSE management system based on relevant rules and regulations, together with finding the practical elements to make the system user friendly and efficient. 

Course certificate will be issued by Tranvåg Maritime AS when all the modules are completed and approved.

The course certificate shall be available for inspection by maritime authority (or recognized classification society – ROC - on behalf of the Norwegian Maritime Directorate) when required

The rights of this course and content belong to Tranvåg Maritime AS. Parts or all the content must not be copied or distributed further without the author’s consent.

Course code: TRA-001
Course type: E-learning course
Duration: 40 Hours
Language: Norwegian
Price: NOK 2900,-

Occupational Safety and Health for Seafarers (HSE)

The HSE course is developed by Tranvåg Maritime AS and has been evaluated by the Norwegian Maritime Directorate to meet the mandatory requirements set by the Norwegian Maritime Authorities for 40 hours of training in Occupational Safety and Health. (Ref. also: The ILO's Maritime Labor Convention(MLC))

Our HSE course is based on and meets MLC requirements. These requirements are incorporated into flag state legislations (NIS, UK, Isle of Man, Bahamas etc.). By ratifying a convention, the states commit themselves to fulfil the conventions (state agrees to make it part of its own national legislation (and enforce it)).

The course is designed and arranged to be completed by e - learning, where the course participants’ studies 4 modules. The course participant understanding of the topics are tested by completing a final multiple test exam.

Course participant should after completed this course be familiar with relevant rules and regulations applicable to the safety, health and environmental (HSE) work onboard the ship, and find oneself able to participate in implementing, evaluating, as well as contributing to improve the HSE management system based on relevant rules and regulations, together with finding the practical elements to make the system user friendly and efficient. 

Course certificate will be issued by Tranvåg Maritime AS when all the modules are completed and approved.

The course certificate shall be available for inspection by maritime authority (or recognized classification society – ROC - on behalf of the Norwegian Maritime Directorate) when required

The rights of this course and content belong to Tranvåg Maritime AS. Parts or all the content must not be copied or distributed further without the author’s consent.

Course code: TRA-002
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours + Workbook
Language: Norwegian
Price: NOK 1800,-

ISM-koden (International safety management code – A.741(18)) er en internasjonal sikkerhetsstyringsstandard for drift av fartøy (flyttbare installasjoner til sjøs) og hindring av forurensing. Tolv år etter at ISM koden ble obligatorisk, gjennomførte IMO den første revideringen (gjennomgang) av koden. Endringene ble gjort gjeldende fra og med juli 2010. Den siste “oppdateringen” (forandringer) av ISM koden (2014) er gjeldende fra og med 2015. I 2017 vedtok den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) kravet om Maritime Cyber risikostyring (datasikkerhet). Datasikkerhet skal nå være en integrert del av rederiets risikostyring for å håndtere risikoen for sine skip. Fra og med 2021 er kravet at håndtering av cyberrisikoer er innarbeidet i rederiers sikkerhetsstyringssystem.

Kurset tar for seg ISM kodens oppbygning og krav satt i koden. Samt hvordan selskapet (rederi) delegerer, og hvordan de involverte ivaretar sine oppgaver og plikter.

Kursdeltagerne skal etter gjennomført kurs forstå bakgrunn og formål med ISM koden. Selskapet sitt ansvar, samt være i stand til å bidra med å gjennomføre, evaluere og kontinuerlig forbedre et selskap sitt styringssystem.


This course is only available in Norwegian.