Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • Technical Support AS
hits
4
Course code: TS-003
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

The course is only available in Norwegian

 

Kurset gir kjennskap til forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt. I tillegg gis kjennskap til virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser, samt kunnskap om metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg.

 

Rettet mot alle som arbeider i prosesser/områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer. 

 

Etter kurset skal deltakerne:

- kjenne forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt

- virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser

- kunne metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg

 

Innhold
- Regelverk for godkjenning av gasskontrollør
- Betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved gassmålinger for HC og O2
- Kontroll og vedlikeholdsrutiner for instrumentene
- Brann- og eksplosjonsteori
- Måleskalaen %LEL
- Sensorenes virkemåte
- Normer for forurensning i atmosfæren
- Risikofylt og ikke risikofylt entring
- Fremgangsmåte ved inertisering ved bruk av N2; samt lufting for sikker entring
- Relevante prosedyrer og instrukser
- Varsling og kommunikasjon samt praktisk bruk av radio
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Teoretiske og praktiske gruppeoppgaver (tester gjøres i vårt prosessanlegg i vår 10” container)
Course code: TS-004
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

Kurset gir sertifisering for arbeid og entring iht. Norsk forskrift nr. 1357 "Forskrift om utførelse av arbeid".


Innhold
- Forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser
- Sikker entring
- Lekkasjesøk
- Prinsipp for rengjøring og gassfriing av systemer/tanker med vann, damp og nøytralgass N2
- Bærbare gassmålingsinstrumenter som kan måle i nøytralgass(inert) atmosfære
- Teoretiske og praktiske øvelser i gassfriings- og rengjøringsmetoder
- Utarbeide spylingsplan for N2, avstengningsplan og utblindingsplan iht prosedyre
- Gassmålinger i anlegget iht utarbeidede planer over
- Gassfriing (skarp øvelse)
- Avsluttende skriftlig test

Course code: TS-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 2850,-

Only in norwegian.

 

Kurset gir kursdeltakerne grunnleggende kunnskap om olje og gass produksjon, systemer og arbeidsform.

 

Innhold

- Oljens historie
- Reservoar og brønner
- Installasjonstype
- Olje & gass prosessen
- Hjelpesystem
- Utstyr
- Sikkerhet
- Arbeidstillatelse (AT)
- Sikker jobbanalyse (SJA)
- Sikkerhetsdatablad
- Nødavstenging (NAS)
- Prosessavstenging (PAS)
- Innføring prosess- og instrumenttegning (P&ID)
Course code: TS-002EN
Course type: Classroom course
Duration: 1 days
Language: English
Price: From NOK 3550,-

The course gives course participants basic knowledge of oil and gas production, systems and work methods. Suited for new employees, maintenance and safety personnel, and others who should know something about the process and safety systems in the oil and gas production.