Oil and Gas

Course catalogue

hits
24
Course code: NOG-GSK-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9700,-

The object of this course is to ensure that course participants maintain and update their knowledge of basic safety and emergency response.

 

After completing the course the students should have refreshed and upgraded their knowledge and proficiency in:

- The use of handheld fire extinguishers

- Lifesaving first aid

- Using an escape chute

- Correct use of a rescue suit with breathing apparatus

- Helicopter evacuation (HUET) (see comment under miscellaneous)

 

This course is valid for 48 months.

Course code: NOG-GSK
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 11550,-

The object of this course is to motivate participants to actively contribute to a better and safer working environment. The course emphasises preventative measures that can prevent harm to people, the environment and equipment.

 

Course Content

After completing the course the students should have acquired basic knowledge of and proficiency in:

- HSE culture

- Prevention of work accidents

- Use of relevant fire fighting and rescue equipment

- Lifesaving first aid

- Collective evacuation aids

- Correct use of rescue suits with breathing apparatus

- Helicopter evacuation (HUET)

 

The course aims to create positive attitudes to the term HSE culture and an understanding of the importance of the social and physical working environment to life, health and values, both at work and during leisure time.

 

The course is valid for 48 months.

Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13900,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course code: NOG-OFI100-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10340,-

The object of this course is to help course participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their role in an emergency response situation.

 

This course consists of a representative selection of the material from the Fire Team – Basic Course, adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and drills.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: KOL-008
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9300,-

Only in Norwegian

Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i skikk og bruk av vinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for elektrisk pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås.

Course code: NOG-OSC1141
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 23650,-

The object of this course is to provide participants with basic knowledge and skills regarding helicopter operations, for both normal and emergency operations on the helideck, including safety routines and accident prevention. Participants also receive training on the relevant fire, rescue and protective equipment found on the helideck.

 

Course Content

- Laws and regulations

- Weather reporting, communication and routines

- Helideck regulations and guidelines

- Dangerous cargo

- Aviation fuel

- The responsibilities and tasks of the helideck crew during emergencies and abnormal operations

- The responsibilities and tasks of the helideck crew during normal operations

- Human factors

- Types of helicopters

- Fire theory

- The different extinguishing agents and their use

- Practice in fire fighting at a safety centre/school

 

This course is valid for 24 months.

Course code: NOG-OSC1141-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 11605,-

The object of this course is to help participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their operational / emergency response function.

 

Course Content

Portions of this course will include group discussion and exchange of experiences, led by a helicopter pilot in active offshore service or with experience from offshore flying:

- Experiences from helideck service

- Improvement potential

 

Participants should also be able to: 

- Learn from the experience and incidents of other helideck personnel.

- Transfer their own experience as heliguards/HLO to other helideck crews.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: NOG-OSE114-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norsk
Price: From NOK 10450,-

The object of this course is to help participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their operational / emergency response function.

 

A representative selection of the content of the Small MOB Boat Basic Course adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and drills.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: KOL-001
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6900,-

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

Kurset er faglig oppdatert og vil gi deltagerne meget bra kompetanseheving.

 

Kursinnhold
- Lover og forskrifter
- Kort innføring i håndtering av farlig gods
- HMS – helse, miljø og sikkerhet
- Sakkyndig kontroll
- Oppbygging av løfteredskap
- Kasseringsregler for løfteredskap
- Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler med mer.
- Sikker bruk av løfteutstyr
- Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr
- Signaler - tegn
- Vektbedømmelse

- Ståltau - heisetau

Course code: NOG-OFI100
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 17700,-

After completing the course, participants should have the necessary knowledge and skills to fight fires with the available equipment on the platform and on the vessel. Theoretical and practical instruction should provide participants with a clear understanding of their own and the equipment's limitations.

 

Course Content

- Emergency organisation

- Lifesaving First aid

- Checking the condition of the patient

- Fire theory

- Extinguishing agents

- Extinguishing equipment

- Fire fighting and limitations

- Physiology

- Pneumatic and other smoke diving equipment

- Search and rescue (smoke diving).

- Gas and liquids under pressure

- Mental reactions and dealing with stress (during accidents and disasters)

- Rescue work during a fire.

 

This course is valid for 48 months.

Course code: KOL-004
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 13920,-

The course is only available in Norwegian

 

Etter å ha gjennomført og bestått teorimodul 1.1 (8 timer) og 2.3 (16 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.7 (16 timer) og 3.7 (8 timer). Dette skal gi førerne en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for traverskraner.

 

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner samtidig som kurset gir deltakerne god innsikt i kranens konstruksjon og virkemåte. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4.

 

Innhold
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold
Course code: NOG-OSE114
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 15950,-

This course focuses on the basic elements of MOB boat training and may be completed regardless of the type of boats participants use.

 
After completion of the course, the students should:
- Be able to launch, hook in and operate the boat and equipment in a satisfactory manner.
- Be familiar with the most common search methods
- Be able to pick up and carry out lifesaving treatment of an injured person.
 
Course Content 
- Organisation/Operation/Task distribution
- Regulatory and industry requirements
- MOB boat technical
- Manoeuvring
- Hook arrangement – Set-up/hoisting
- Navigation and compass use
- Communication
- Search and rescue
- First aid
 
This course is valid for 24 months.
Course code: NOG-GSK-REP-ENG
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: English
Price: From NOK 9350,-

The object of this course is to ensure that course participants maintain and update their knowledge of basic safety and emergency response.

Course code: NOG-OSE135
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 16577,-

This course covers the necessary competence for being in command of a lifeboat in the event of a shipwreck or accident requiring evacuation, in other words, the entire rescue phase which consists of boarding and launching the lifeboat, moving to a safe distance from the installation and staying on the lifeboat at sea.

 

Course Content

After completion of the course, the students should be able to:

- Prepare a conventional lifeboat for evacuation

- Organise and supervise embarkation

- Launch the lifeboat

- Attend to the passengers and facilitate the stay onboard after an evacuation.

- Establish and maintain communication with the rescue unit.

 

This course is valid for 24 months

Course code: NOG-OSE135-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 8096,-

The object of this course is to help course participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their role in an emergency response situation.

 

This course consists of a representative selection of the material from the Lifeboat Coxswain Conventional Lifeboat – Basic Course, adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and drills.

 

This course is valid for 24 months.

Course code: NOG-OFA101
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 12100,-

This course provides basic training on relevant first aid topics, with emphasis on practical skills training. After completing the course, participants should be able to provide lifesaving first aid and be able to assist the nurse in the examination and treatment of patients.

 

Course Content

The course provides thorough basic instructions in relevant first aid topics emphasising training in practical skills. 

- Emergency measures/organisation

- General first aid

- Examination of the patient

- Unconsciousness

- Bleeding and traumatic amputation

- Abdominal injuries

- Loss of circulation

- Head injuries

- Back and neck injuries

- Fire and caustic burns incl. electricity and radiation

- Fractures

- Measuring blood pressure

- Chest pains (heart disease)

- Breathing problems and cramps

- Lifelessness – Cardiopulmonary Resuscitation

- Assisting the nurse in administering an infusion

- Hypothermia

- Mental reactions and dealing with stress (as a result of

accidents or disasters)

- Accident site with several injured – Triage on scene.

- Chest injuries

 

The course is valid for 24 months.

Course code: NOG-OFA101-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7150,-

The object of this course is to help course participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their role in an emergency response situation.

 

A representative selection of the content of the basic first aid course adapted to the prior knowledge of the students with major emphasis on practical training and drills.

 

Course is valid for 12 months (may be taken on board).

Course is valid for 24 months on offshore service vessels.

Course code: NOG-GSK-ENG
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: English
Price: From NOK 11550,-

The object of this course is to motivate participants to actively contribute to a better and safer working environment. The course emphasises preventative measures that can prevent harm to people, the environment and equipment.

Course code: NMA-001
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 16390,-

Only in Norwegian

Kurset gir deltakerne kompetanse til å:

- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)

 

Kursinnhold

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3) 
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)

Course code: KOL-007
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 2535,-

For English version of this course, see “Fellesteori Modul 1.1 (Engelsk)”

Fellesteori er en grunnleggende innføring i aktuelle lover og forskrifter og vil gi brukere av arbeidsutstyr som er nevnt i §49 i “Forskrift om bruk arbeidsutstyr”, en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

 

Course Content
- Ulykker som har hendt, hva er årsaken?
- Arbeidsmiljøloven
- Internkontrollforskriften
- Maskinforskriften (Best nr. 522)
- Bruk av arbeidsutstyr (Best nr. 555)
- Sikkerhetsskilting og signalgiving
- Ytre miljø
- Forsikring og ansvar
- Farlig gods

Kurset avholdes i Trondheim, Drammen og Bergen.

Hits per page