Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • Petrolink As
hits
4
Course code: PET-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10900,-

Only in Norwegian

Kurset gir deltakerne kunnskaper innen stress/stressmestring og krisepsykologi.


Kursinnhold
Stress og stressmestring
- Reaksjoner på stress og belastninger i hverdagen
- Fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte
- Konsekvenser for arbeidsmiljø og HMS
- Hvordan møter vi dette i vår organisasjon
- Lederens ansvar
- Betydning av kollegastøtte
- Hva kan den enkelte gjøre for å øke egen evne til stressmestring

Kriser og krisehåndtering

- Hva kan jeg forvente av reaksjoner hos meg selv og mine

- Hvilke faktorer vil være med å påvirke den enkeltes reaksjon
- Reaksjoner og atferd i en akuttfase
- Etter reaksjoner

Psykososial beredskapsplan

- Hva bør en slik plan inneholde
- Rutiner og ritualer ved dødsfall/skader på arbeidsplassen
- Debrief

Course code: NOG-OER109
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 18590,-

After completing the course, the students should be able to take part in their own organisation’s emergency management and be familiar with emergency preparedness in the petroleum industry.

 

Course Content

Lectures and simulation/practical exercises and drills within:

- Emergency preparedness organisation

- Efficient management of an emergency situation

- Cooperation – roles and responsibilities

- Mental reactions and stress management

- Emergency room conduct – practical training

 

This course is valid for 24 months.

Course code: NOG-OER109-REP
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwagian
Price: From NOK 7040,-

The object of this course is to help participants maintain and develop their knowledge of leadership and organisational principles for emergency response teams.

This course consists of a representative selection of the content of the Emergency Management Basic Course adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and decision-making drills.

This course is valid for 24 months.

Course code: NOG-OER109
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: English
Price: From NOK 15000,-

After completing the course, the students should be able to take part in their own organisation’s emergency management and be familiar with emergency preparedness in the petroleum industry.

 

Course Content

Lectures and simulation/practical exercises and drills within:

- Emergency preparedness organisation

- Efficient management of an emergency situation

- Cooperation – roles and responsibilities

- Mental reactions and stress management

- Emergency room conduct – practical training

 

This course is valid for 24 months.