Oil and Gas

Course catalogue

Category

Course type

Course provider

Reset
  • National Oilwell Varco
hits
3
Course code: NOV-002
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 19900,-

Kurset er obligatorisk retraining i henhold til NORSOK R003.

Vi benytter vår DNV GL klasse A og P kransimulator og klasseromsundervisning. Klasse P simulatoren representerer en fullverdig Moldekran, sammen med komplett maskinrom tilbyr vi en unik opplæring. 

Etter bestått kurs vil deltagerne ha god kunnskap om kranens sikkerhetssystemer og bruksbegrensninger. 

Hensikten med kurset er å verifisere at kranoperatører har nok teoretisk og praktisk kunnskap i sikker bruk av offshore kran. Dette for å hindre uønskede hendelser under løfteoperasjoner med offshorekran.

Målsetningen med opplæringen er å gi en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse for å sikre arbeidsoperasjoner/nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell/ulykker kan unngås. 


Kursinnhold: 

- Diskutere ulykker knyttet til løfte- og håndteringsoperasjoner 
- Forklare standard arbeidsprosedyrer for kranførere i Norge
- Demonstrere riktig bruk av simulator utstyr
- Demonstrere riktig løfteoperasjoner under varierende forhold
- Demonstrere kritiske løfteoperasjoner ferdigheter
- Demonstrere riktig bruk av offshorekran sikkerhetssystemer
- Demonstrere passende reaksjon på ulike kranhendelser
- Demonstrere riktig løfting av personell 

 

 

Course code: NOV-003
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: English
Price: From NOK 18900,-

NOV31003S Certification - Operator - IWCF Well Control Training Level 3 and 4 (English) in Stavanger

This course is designed for drilling crew (drillers and assistant drillers) and others with a requirement to hold an IWCF Well Control certificate. 

The course consists of classroom training, subsea drilling simulator training, and final exams.

Course content: 

- Practical Well Control

- Principles and Procedures 

- Well Control Equipment

- Simulator Training

Course code: NOV-003
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 18900,-

NOV31003S Certification - Operator - IWCF Well Control Training Level 3 og 4 (Norwegian) in Stavanger and Kristiansand

Information in Norwegian.