Oil and Gas

Course catalogue

Category

Reset

Course type

Course provider

Reset
  • Westcon Løfteteknikk AS
hits
5
Course code: GWO-001
Course type: Classroom course
Duration: 4 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 2500,-

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course participants will gain the knowledge and skills to handle manual lifting properly and ensure their own safety with proper lifting in accordance with ergonomics.

The aim of this module is to encourage positive manual handling behavior and train delegates ability to perform manual handling tasks in a safe manner in the wind turbine industry / environment.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Manual handling" must be maintained in accordance with guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Course code: GWO-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7920,-

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

 

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Working at heights" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Course code: GWO-007
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6990,-

Hensikt: Grunnleggende overlevelsestrening for offshore vindindustri. 

Ved gjennomføring av Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST) vil delegatene ha en bevissthet om farene som oppstår når de arbeider i vind-industrien og hvordan man kontrollerer og reduserer disse farene.

Kursdeltakerne vil få (repetert) kunnskap og ferdigheter til å anerkjenne fordeler og begrensninger knyttet til livreddende utstyr og PVU samt korrekt bruk av dette i forbindelse med offshore vind. 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper/oppfriskning om livreddende utstyr, GMDSS og SAR utstyr, hvordan en kollektivt kan øke sjansen til overlevelse i en nødsituasjon, hvordan entre og forlate vindturbiner, samt evakuering i nødsituasjoner. 

Kurset dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både land- og havvind iht:

- Global Wind Organization (GWO)

- Arbeidstilsynet (Forskrifter)


Kompetanse for «Sea Survival» skal vedlikeholdes iht. retningslinje i GWO standarden. Det skal gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.


This course is only available in Norwegian.

Course code: GWO-005
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4800,-

Basic first aid for the wind industry.

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

 - Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "First Aid" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

 

Norwegian only

Course code: GWO-004
Course type: Classroom course
Duration: 4 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3100,-

Basic Fire Awareness for the wind industry.

Upon completion of the Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST), delegates will have awareness of the dangers that arise when working in the wind industry and how to control and reduce these dangers.

The course covers the requirements for training of personnel and refresher courses both onshore and offshore wind in accordance with:

 

- Global Wind Organization (GWO)

- Labor Inspection (Regulations)

 

Competence for "Fire Awareness" must be maintained in accordance with. guideline in the GWO standard. It shall be conducted refresher training every 2 years.

Norwegian only