Oil and Gas

Course catalogue

hits
16
Course code: MTP-035
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour 10 minutes
Language: Norwegian, English, Br ...
Price: NOK 2100,-

Piracy and armed robbery is a real threat to seafarer’s onboard ships and mobile units at sea. 1st January 2014 a requirement about seafarer’s security training was put in force for all ships to which the ISPS Code applies.

This training programme in Ship Security Awareness has been approved by the Norwegian Maritime Authority. The training consists of an e-learning course and the performance of certain on board activities described in a checklist. The client’s approved instructors must sign completed checklists for each trainee.  When the training is completed a certificate is issued by the Norwegian Maritime Authority.

 

Learning Objectives in the e-learning course

- Security awareness
- International maritime security policy
- Security measures and procedures aboard
- Security threats
- After an attack
- Final test

Contact Mintra Trainingportal for more information about how to complete the training.
Course code: TRA-001
Course type: Course package
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 2900,-

This course meets the Norwegian Maritime Authority’s requirement to subject matters for 40 hours of methodical training in occupational safety, health and environment for seafarers.

 

Course participant should after completed this course be familiar with relevant rules and regulations applicable to the safety, health and environmental (HSE) work onboard the ship, and find oneself able to participate in implementing, evaluating, as well as contributing to improve the HSE management system based on relevant rules and regulations, together with finding the practical elements to make the system user friendly and efficient.

 

The course is divided into 4 study modules. Course information, course compendium, topic overview of the 4 study modules, as well as questions for the 4 cases to be answered can be found under the "supporting materials".

Course code: TRA-001
Course type: Course package
Duration: 40 hours
Language: English
Price: NOK 2900,-

This course meets the Norwegian Maritime Authority’s requirement to subject matters for 40 hours of methodical training in occupational safety, health and environment for seafarers.

 

Course participants should after completed this course be familiar with relevant rules and regulations applicable to the safety, health and environmental (HSE) work onboard the ship, and find oneself able to participate in implementing, evaluating, as well as contributing to improve the HSE management system based on relevant rules and regulations, together with finding the practical elements to make the system user friendly and efficient.

 

The course is divided into 4 study modules. Course information, course compendium, topic overview of the 4 study modules, as well as questions for the 4 cases to be answered can be found under the "supporting materials".

Course code: MTP-058
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour 10 minutes
Language: English / Norwegian
Price: NOK 2100,-

This course is approved by the Norwegian Maritime Authority (NMA).

This course will be a part of a blended learning in two stages:

-    The first stage is this e-learning course
-    The second stage will be on board training reflecting the realities on-board the vessel you are serving on. This training might take a couple of weeks or more to complete, as you will be required to participate in a number of drills.

The training will be complete when all the elements of the checklist pertaining to your designated security duties.

Completion of this course requires that you are employed in a company that has a plan in place for on board training for this kind of activities. Contact Mintra for more information about how to complete this training.

The course will not be approved for private individuals.

Course code: TRA-002
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 1250,-

The ISM Code (International Safety Management Code - A.741 (18)) is an international safety management standard for the safe operation of ships (mobile offshore units) and pollution prevention.

Twelve years after the ISM Code became mandatory, conducted IMO the first revision (review) of the code. The changes became effective as of July 2010. The last "update" (changes) of the ISM Code (2014) is applicable from 2015.

The course examines the ISM Code structure and requirements set in the code. As well as how the company delegate its responsibilities, and how those involved fulfill their responsibilities.

Course participants should after completing the course understand the background and purpose of the ISM Code. The company's responsibility, as well as being able to contribute to implement, evaluate and continuously improve a company's safety management system

Course code: MTP-054
Course type: E-learning course
Duration: 60 minutes
Language: Norwegian
Price: NOK 1000,-

To use VHF you must have a VHF / SRC certificate. With this course you will learn the whole curriculum in a simple and easily understandable way.

The course contains the following topics:

- About VHF
- The VHF device
- Practical use of VHF (DSC)
- Emergency radio equipment and global communication systems
- Summary

Course code: PET-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10900,-

Only in Norwegian

Kurset gir deltakerne kunnskaper innen stress/stressmestring og krisepsykologi.


Kursinnhold
Stress og stressmestring
- Reaksjoner på stress og belastninger i hverdagen
- Fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte
- Konsekvenser for arbeidsmiljø og HMS
- Hvordan møter vi dette i vår organisasjon
- Lederens ansvar
- Betydning av kollegastøtte
- Hva kan den enkelte gjøre for å øke egen evne til stressmestring

Kriser og krisehåndtering

- Hva kan jeg forvente av reaksjoner hos meg selv og mine

- Hvilke faktorer vil være med å påvirke den enkeltes reaksjon
- Reaksjoner og atferd i en akuttfase
- Etter reaksjoner

Psykososial beredskapsplan

- Hva bør en slik plan inneholde
- Rutiner og ritualer ved dødsfall/skader på arbeidsplassen
- Debrief

Course code: NMA-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10700,-

Only in Norwegian

Kurset dokumenterer at skipsoffiserer (dekk og maskin) har gjennomført godkjent oppdateringskurs (IMO80) minst hvert femte år.

Deltakerne skal etter endt kurs kunne

- Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting (Tabell VI/2-1) 
- Lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip (Tabell VI/3) 
- Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord (Tabell VI/4-1) 
- Gi medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord. Delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip (Tabell VI/4-2)

 

Kursinnhold
- Medisinsk førstehjelp for maskinoffiserer
- Medisinsk behandling for dekksoffiserer
- Ledelse av brannslokking
- Bruk av redningsfarkoster

Praktiske øvelser

- Dag 1: Medisinsk behandling for dekksoffiserer

- Dag 1: Medisinsk førstehjelp for maskinoffiserer
- Dag 2: Brannledelsesteori, brannøvelser og røykdykking med pressluftapparater
- Dag 3: Redningsteori og mønstring og redningsøvelser med redningsfarkoster

Course code: NMA-006
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 4800,-

Only in Norwegian

Etter gjennomført opplæring skal deltagerne ha kunnskaper og ferdigheter i å reagere og handle ved alarm, samt følge nødprosedyrer. Sikre effektiv evakuering av fartøyet og ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Fagplanen er utarbeidet med tanke på å kjøre kurset om bord ("on board training") eller ved kurssenteret. Kursinnhold er i henhold til STCW-95, tabell A-V/2 og A-V/3.

Kursinnhold
- Organisere nødprosedyrer om bord 
- Skipets konstruksjon med muligheter og begrensninger 
- Beredskapsplaner og nødprosedyrer 
- Optimalisere bruk av ressurser 
- Ressursutnyttelse / øvelsemønstre 
- Styre tiltakene i en nødsituasjon 
- Organisasjon 
- Ledelse 
- Kommunikasjon 
- Håndtering av passasjerer og annet personell i nødsituasjoner 
- Bevissthet om allmenne reaksjonsmønstre 
- Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Betydningen av å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon 
- Praktiske øvelser 
- Gruppeoppgaver 
- Veiledning og instruksjon under vanskelige forhold

Course code: NMA-008
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14600,-

Only in Norwegian

ECDIS er et pc-basert navigasjonsverktøy som kan brukes som et alternativ til tradisjonelle papirkart, såkalt papirløs navigasjon.

ECDIS og elektroniske kart (ENC) er en total forandring fra å navigere med tradisjonelle papirkart, med mange fordeler og nye muligheter. Brukt på riktig måte kan ECDIS være med på å sikre og effektivisere dagens ”moderne” navigasjon. På den annen side så er det mange nye utfordringer. Manglende kunnskap om ECDIS og om kompleksiteten i elektroniske kart (ENC) vil være en risikofaktor.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og forståelse av ECDIS og elektroniske kart (ENC). Kurset har ikke som mål å lære bort grunnleggende navigasjon, men hvordan man bruker ECDIS til sikker navigering.

ECDIS kurset er i henhold til IMO-modell kurs 1.27 (2012 EDITION), og STCW Chapter II, Section A-II/1 and Table A-II/1, Table A-II/2 og Table A-II/3.


Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne:

- kunne bruke ECDIS på det samme trygge og effektive nivå som ved bruk av konvensjonelle papirkart
- ha kunnskap om muligheter og begrensninger med ECDIS
- kunne vurdere all relevant informasjon og kunne gjøre riktige tiltak i tilfelle en feil
- være kompetent og ha fått en god forståelse av elektroniske kart (ENC)
- kjenne operasjonelle prosedyrer
- kjenne til prosedyrer for elektroniske kart (oppdatering, bestilling, permits etc.)

 

Kursinnhold

Kurset er jevnt fordelt mellom teori og praktiske oppgaver på ECDIS med egen brosimulator. 

- Regler og forskrifter 

- ENC 

- Sensorer 

- Ruteplanlegging og monitorering 

- Alarmer 

- Dokumentasjon / back-up 

- Kartoppdatering 

- GNSS 

- Safety settings

Course code: DRA-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9900,-

The course will inform the participant of the dangers that can arise when working in confined spaces. The participants will have basic training on how to use a gas-detector, respiratory equipment and fall protection. The course is a mix of theory and practical exercises.

Course content:
- Current regulations and recommendations of the Arbeidstilsynet (The Norwegian Labour Inspection Authority), PSA, Norwegian oil and gas, IMO/SOLAS
- Hazards when entering confined spaces
- Flammable and toxic gases
- Hazards associated with oxygen
- Types of respirators and how to use them
- Fall protection, rescue equipment and chemical protective
- Use of portable gas-detectors
- Risk Assessments and Safe Job Analysis
- Work Certificate
- Entry guard duties

Course code: KON-003
Course type: Classroom course
Duration: 34 hours
Language: Norwegian and English
Price: From NOK 26500,-

This course is intended for Dynamic Positioning Operators (DPO) with a certificate from the Nautical Institute that are unable to revalidate their DPO certificate due to insufficient DP sea time.

By the end of the course the participants shall:

- Have acquired knowledge of the latest rules and regulations
- Have acquired knowledge of the latest developments within sensors and Position Reference Systems (PRS)
- Have acquired knowledge of the latest relevant DP incidents and why they occurred
- Be able to recognize the various alarm, warning and information messages
- Carry out operational planning, risk assessment and hazard identification tasks
- Set up the DP system for a particular task/operation
- Decide on courses of action because of system failure


The course is conducted as classroom training, combining theoretical presentation  and practical work/discussion with exercises in simulator and guidance. For practical capabilities and skills, exercises are performed in fully equipped DP simulator. This course will fulfil the revalidation learning objectives as specified by Nautical institute.

 

Course code: NMA-005
Course type: Classroom course
Duration: Minimum 66 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 16612,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring for alle skipsoffiserer og andre i beredskapsfunksjoner på skip i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

 

Alle deltakerne skal etter endt oppgraderingskurs kunne
- ta kommando over redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting
- betjene motor på redningsfarkost
- ha ansvar for overlevende og redningsfarkost etter at skipet er forlatt
- bruke innretninger til å angi posisjon, herunder sambands og signalutstyr og lys- og røyksignaler
- gi førstehjelp til overlevende
- lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip
- organisere og lære opp brannlag inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking
- undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse

I tillegg skal maskinoffiserer skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord og dekksoffiserer skal kunne foreta medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord og kunne delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip.

Varighet
Dekksoffiserer 10 dager - 68 timer
Maskinoffiserer 10 dager - 66 timer

 

Innhold
- Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter (tabell A-VI/2-1)
- Spesifikasjon av minstrekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking (tabell A-VI/3)
- Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp (tabell A-VI/4-1) for maskinoffiserer
- Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i medisinsk behandling (tabell A-VI/4-2) for dekksoffiserer

Course code: NMA-003
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6275,-

This course is available in Norwegian only.

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til repetisjon av redning, førstehjelp og brann. Kurset skal repeteres hvert 5. år.

Course code: NMA-001
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13900,-

Only in Norwegian

Kurset gir deltakerne kompetanse til å:

- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)

 

Kursinnhold

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3) 
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)

Course code: NMA-007
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 6600,-

This course is available in Norwegian only.

Kurs for personell som skal tjenestegjøre som SSO om bord på skip eller flyttbare innrettninger. Etter 1/7-09 må personell inneha "Certificate of proficiency". Dette er et sertifikat som utstedes etter gjennomført og bestått kurs. ISPS er IMOs internasjonale kode for sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havneterminaler. 

Hits per page