Oil and Gas

Course catalogue

Category

Reset

Course type

Course provider

hits
3
Course code: KIS-016
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 16950,-

Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert opplæring i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" best. nr. 555, Norsok R-003N og NOG 116, og gjennomføres med teori og praksis etter opplæringsplan O-2.6.

Opplæringen avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

 

Kursinnhold

- Uønskede hendelser

- Aktuelt regelverk

- Valg av lastbærere

- Brukerkontroll

- Oppstillingskontroll

- Planlegging av innlasting

- Innfestingspunkt og sikring av last

- Krefter som påvirker lasten

- Sperremateriell

- Dokumentasjon

- Bruk av personlig verneutstyr

 

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått "Bruk av løfteredskap" (stroppekurs) modul 2.3 eller stroppekurs offshore modul O-1.1.

 

Kurset avholdes i Bergen og Kristiansund.

Course code: ROK-009
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 12500,-

Kursinnhold:

Modul O-2.6
- 6 timer teori
- 13 timer praksis
- 5 timer Eksamen/evaluering

Link til læreplanen: 
https://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/Drift/Forsyningsbaser/116%20-%20Kursplan%20O-2%206%20revidert%20utgave%203%20220312.pdf

Link til retningslinje 116:
https://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/Drift/Forsyningsbaser/116%20-%20Anbefalte%20retningslinjer%20for%20pakking%20sikring%20og%20transport%20av%20last%20rev.%202%2022.03.12.pdf

Følgende blir bl.a gjennomgått:

Teori:
- Årsaker til uønskede hendelser
- Avviksrapportering
- Risikovurdering og risikostyring
- Barrierer
- Arbeidsmiljøloven
- Vegtrafikkloven
- Forskrift om Bruk av kjøretøy
- Norsk olje og gass - retningslinje 116
- Bruk av personlig verneutstyr
- Ulike typer lastbærere, konstruksjon, funksjon og virkemåte
- Valg av lastbærere
- Brukerkontroll av lastebærere, kriterier for bruk
- Planlegging av innlastning
- Festepunkter i lastebærere
- Krefter man sikrer lasten for
- Teoretisk eksamen


Praksis:
- Korrekt bruk av personlig verneutstyr
- Egen og andres sikkerhet
- Typeopplæring på truck, inkl. relevant tilleggsutstyr
- Gjennomføre brukerkontroll av lastebærere
- Sikring av last til paller
- Planlegge innlasting og sikring av ulike typer last i ulike typer lastbærere, 
inkl. bil/transportflak/tralle
- Funksjon av lastsikringsutstyr, som fiber og kjetting
- Bruk av lastsikringsutstyr, barriere og avstemplingsmateriell
- Kontroll av lastsikringsutstyr
- Gjennomføre innlasting og lastsikring av ulike typer last i forskjellige lastbærere
- Bruk av ulike hjelpeverktøy
- Praktisk eksamen

Eksamen/Evaluering:
- Avsluttende prøver gjennomføres selvstendig og uten hjelpemidler.

Course code: KIS-016
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: English
Price: From NOK 16175,-

Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert opplæring i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" best. nr. 555, Norsok R-003N og NOG 116, og gjennomføres med teori og praksis etter opplæringsplan O-2.6.

Opplæringen avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

 

Kursinnhold

- Uønskede hendelser

- Aktuelt regelverk

- Valg av lastbærere

- Brukerkontroll

- Oppstillingskontroll

- Planlegging av innlasting

- Innfestingspunkt og sikring av last

- Krefter som påvirker lasten

- Sperremateriell

- Dokumentasjon

- Bruk av personlig verneutstyr

 

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått "Bruk av løfteredskap" (stroppekurs) modul 2.3 eller stroppekurs offshore modul O-1.1.

 

Kurset avholdes i Bergen og Kristiansund.