Oil and Gas

Course catalogue

hits
6
Course code: MTP-010
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 1150,-

This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.

All rigging operations shall be performed according to applicable safety regulations. These specifications are stipulated in the NORSOK R-003 standard and in the Regulations for using work equipment.

Only personnel who have documented rigger training may perform rigging operations. This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.

 

Course Content

-Introduction
-Rigging operations in general
-Fastening
-Handling loads
-Using beam clips
-Clamps and travelling clamps

Course code: MTP-010
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: NOK 1150,-

This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.

All rigging operations shall be performed according to applicable safety regulations. These specifications are stipulated in the NORSOK R-003 standard and in the Regulations for using work equipment.

Only personnel who have documented rigger training may perform rigging operations. This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.


Course Content 
-Introduction
-Rigging operations in general
-Fastening
-Handling loads
-Using beam clips
-Clamps and travelling clamps

Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13900,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course code: KIS-035
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3950,-

NORSOK Standard R-003-N Rev. 2. juli 2004, "Sikker bruk av løfteutstyr". Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

 

Kurset avholdes i Drammen og Bergen.

Course code: KIS-015
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: English
Price: From NOK 14100,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course code: ROK-010
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 12500,-

Kursinnhold:

Modul O-2.2 - 16 timer teori
Modul O-3.2 - 32 timer praksis

Link til moduloversikt:
http://rogaland-kranskole.no/index.php?sideID=221

Følgende blir bl.a gjennomgått:
- Fallsikringsutstyr
- Travers- og søylesvingkraner
- Håndtaljer, luft- og el-taljer
- Transportable vinsjer
- Gjennomgang av relevant regelverk
- Opphengspunkter
- Bruk av personlig verneutstyr
- Planlegging av riggoperasjoner m/ vurdering av  bjelkedimensjoner
- Bruk av sjakler i riggoperasjoner
- Riktig valg og bruk av klokketaljer og jekketaljer
- Gjennomføring av lette og kompliserte riggoperasjoner

Hits per page