Oil and Gas

Course catalogue

Category

Reset

Course type

Course provider

hits
3
Course code: ROK-002
Course type: Classroom course
Duration: 128 hours
Language: Not set
Price: From NOK 49600,-

Kursinnhold:

Modul 2.4 - 32 timer teori

Modul 3.4 - 16 timer grunnleggende praktisk bruk

Modul 4.4 - 80 timer praktisk opplæring 

 

Link til moduloversikt: 

http://rogaland-kranskole.no/index.php?sideID=220

 

Følgende blir bl.a gjennomgått:

Modul 2.7 Teori:

- Krav til kranfører

- Bruksområder for mobilkraner

- Ulykker med mobilkraner

- Oppbygging av ulike typer mobilkraner

- Lastdiagram

- Stabilitet

- Sikkerhetsbrytere

- Ståltau / blokk

- Teoretisk eksamen

 

Praksis:

- Hovedkomponentene på mobilkraner

- Kontrollpunkter på mobilkraner

- Prosedyre for start/stopp

- Oppstilling og kjøretrening

- Overlastsikkerhetsutstyr

- Bruk av lastdiagram

- Kjøreteknikk

- Ekstrautstyr

- Kjøring på vei

- Praktisk oppkjøring

Course code: ROK-001
Course type: Classroom course
Duration: 6 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14600,-

Kursinnhold:

Modul 2.4 - 32 timer teori

Modul 3.4 - 16 timer grunnleggende praktisk bruk 

 

Link til moduloversikt: 

http://rogaland-kranskole.no/index.php?sideID=220

 

Følgende blir bl.a gjennomgått:

Teori:

- Krav til kranfører

- Bruksområder for mobilkraner

- Ulykker med mobilkraner

- Oppbygging av ulike typer mobilkraner

- Lastdiagram

- Stabilitet

- Sikkerhetsbrytere

- Ståltau / blokk

- Teoretisk eksamen

 

Praksis:

- Hovedkomponentene på mobilkraner

- Kontrollpunkter på mobilkraner

- Oppstilling

- Overlastsikkerhetsutstyr

- Bruk av lastdiagram

- Kjøreteknikk

- Ekstrautstyr

 

Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale: 

Opplæringen gjennomføres etter endt grunnkurs. 160 timer føres i kjørebok. 

Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift og den skal gjennomføres på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring. Instruktøren/fadderen skal inneha kranførerbevis på aktuell kran og minst 1 års erfaring.

 

Fadderavtalen er delt inn i 2 deler.

Del 1 sendes Rogaland Kranskole FØR opplæringen i bedriften starter. (Kan leveres på teorikurset.)

Del 2 sendes Rogaland Kranskole ETTER endt praktisk opplæring, - Praktisk kjøreprøve kan avlegges.

NB! Kjørebok + fadderavtale Del 2 skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

Course code: KIS-003
Course type: Classroom course
Duration: 48 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 29875,-

The course is only available in Norwegian

 

Etter å ha gjennomført og bestått teorimodul 1.1 (8 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.4 (32 timer) og 3.4 (16 timer). Dette skal gi førerne en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for mobilkraner.

 

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av mobilkran samt god innsikt i prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G1 mobilkran, G8 lastebilkran, G20 hydraulisk kran, C1/C2 teleskoptruck og lift.

 

Innhold
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold

Etter praktisk grunnopplæring, skal det gjenomføres mengdetrening etter modul 4.4.

- Bedriftsinternt 160 timer
- Opplæringsvirksomhet 80 timer