Oil and Gas

Course catalogue

hits
70
Course code: MTP-010
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 1150,-

This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.

All rigging operations shall be performed according to applicable safety regulations. These specifications are stipulated in the NORSOK R-003 standard and in the Regulations for using work equipment.

Only personnel who have documented rigger training may perform rigging operations. This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.

 

Course Content

-Introduction
-Rigging operations in general
-Fastening
-Handling loads
-Using beam clips
-Clamps and travelling clamps

Course code: MTP-011
Course type: E-learning course
Duration: 2,5 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 1150,-

All usage, storage, and inspections of lifting equipment shall be in accordance with the producer’s instructions and requirements stipulated in the NORSOK R-003 standard.  Lifting equipment shall be used only by personnel who have and can document competence in lifting operations.

 

This course provides a basic review and update of knowledge of lifting equipment in accordance with applicable standards.

The course requires completed modules 0-1.1 in the basic slinger course, fall safety, and simple lifting equipment modules 0-2.2.  In addition, practical experience slinging loads is required.

 

Course Content

-General information about lifting and lifting equipment
-Information about marking and tagging, material properties, correct usage and scrapping criteria for the following lifting equipment: fibre straps and big bags, chain slings, steel straps, shackles, eyebolts and eye nuts, lifting caps and turnbuckles, load bearers
-Using lifting equipment, fall safety and specific lifting equipment.

Course code: MTP-009
Course type: E-learning course
Duration: 2,5 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 1150,-

The NORSOK R-003 standard, Safe Use of Lifting Equipment is the industry standard for operating lifting equipment on the Norwegian continental shelf.


The course, “Safe Use of Offshore Cranes”, builds on NORSOK R-003 and is an important means for satisfying governmental regulations for maintaining and verifying competence in the safe use of lifting equipment.


The course focuses ongood work practices, as well as good attitudes and understanding of safety for crane operations, in accordance with the NORSOK R-003 standard.


Course Content:
-Introduction
-Rolls and responsibilities
-Planning and supervising
-Communication
-Supply vessels
-Load bearers
-Chemicals
-Lifting to and from the rig floor
-Using guy wires
-Lifting drilling pipes and casings
-Assembly and disassembly lifts
-Lifting scaffolding material and planks
-Operating blind
-Personnel lifts

Course code: MTP-011
Course type: E-learning course
Duration: 2,5 hours
Language: English
Price: NOK 1150,-

All usage, storage, and inspections of lifting equipment shall be in accordance with the producer’s instructions and requirements stipulated in the NORSOK R-003 standard.  Lifting equipment shall be used only by personnel who have and can document competence in lifting operations.

 

This course provides a basic review and update of knowledge of lifting equipment in accordance with applicable standards.

The course requires completed modules 0-1.1 in the basic slinger course, fall safety, and simple lifting equipment modules 0-2.2.  In addition, practical experience slinging loads is required.

 

Course Content

-General information about lifting and lifting equipment 
-Information about marking and tagging, material properties, correct usage and scrapping criteria for the following lifting equipment: fibre straps and big bags, chain slings, steel straps, shackles, eyebolts and eye nuts, lifting caps and turnbuckles, load bearers 
-Using lifting equipment, fall safety and specific lifting equipment.

Course code: MTP-010
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: NOK 1150,-

This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.

All rigging operations shall be performed according to applicable safety regulations. These specifications are stipulated in the NORSOK R-003 standard and in the Regulations for using work equipment.

Only personnel who have documented rigger training may perform rigging operations. This course provides a basic review and update of knowledge of rigging operations in accordance with applicable standards and regulations.


Course Content 
-Introduction
-Rigging operations in general
-Fastening
-Handling loads
-Using beam clips
-Clamps and travelling clamps

Course code: MUK-012
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

This course provides learners with an awareness of the Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) and gives an overview of industry best practice in relation to working with lifting equipment.

 

Course Content

-Explain what LOLER is and to whom it applies
-Identify the general requirements of LOLER
-Identify the types of equipment and accessories that LOLER covers and its relationship to PUWER
-Outline the main hazards involved in lifting operations including positioning and installation
-Explain the organising, planning and risk assessment requirements for lifting operations, including the need for Lifting Plans
-Describe the LOLER requirements associated with the lifting of persons or ‘man-riding’
-Explain the LOLER requirements for the marking of equipment with their Safe Working Loads (SWL)
-Describe the common roles involved in lifting operations
-Explain the examination, inspection and maintenance requirements and the role of the competent person
-Describe the record-keeping and defect reporting requirements under LOLER

Course code: MTP-009
Course type: E-learning course
Duration: 2,5 hours
Language: English
Price: NOK 1150,-

The NORSOK R-003 standard, Safe Use of Lifting Equipment is the industry standard for operating lifting equipment on the Norwegian continental shelf.


The course, “Safe Use of Offshore Cranes”, builds on NORSOK R-003 and is an important means for satisfying governmental regulations for maintaining and verifying competence in the safe use of lifting equipment.


The course focuses ongood work practices, as well as good attitudes and understanding of safety for crane operations, in accordance with the NORSOK R-003 standard.


Course Content:
-Introduction
-Rolls and responsibilities
-Planning and supervising
-Communication
-Supply vessels
-Load bearers
-Chemicals
-Lifting to and from the rig floor
-Using guy wires
-Lifting drilling pipes and casings
-Assembly and disassembly lifts
-Lifting scaffolding material and planks
-Operating blind
-Personnel lifts

Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13900,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course code: KIS-016
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 16950,-

Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert opplæring i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" best. nr. 555, Norsok R-003N og NOG 116, og gjennomføres med teori og praksis etter opplæringsplan O-2.6.

Opplæringen avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

 

Kursinnhold

- Uønskede hendelser

- Aktuelt regelverk

- Valg av lastbærere

- Brukerkontroll

- Oppstillingskontroll

- Planlegging av innlasting

- Innfestingspunkt og sikring av last

- Krefter som påvirker lasten

- Sperremateriell

- Dokumentasjon

- Bruk av personlig verneutstyr

 

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått "Bruk av løfteredskap" (stroppekurs) modul 2.3 eller stroppekurs offshore modul O-1.1.

 

Kurset avholdes i Bergen og Kristiansund.

Course code: KOL-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6150,-

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner

- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter

- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner

- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter

- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter

- Kapasiteter - tabellbruk

- Kranførerinstruks

- Ståltau til kraner og vinsjer

- Tromler - ståltauskiver

- Sikker bruk av løfteredskap 

 

Det forutsettes at deltagerne har gjennomført og bestått ”Stroppekurs” (Modul 1.1 og 2.3)

Course code: KOL-001
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6900,-

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

Kurset er faglig oppdatert og vil gi deltagerne meget bra kompetanseheving.

 

Kursinnhold
- Lover og forskrifter
- Kort innføring i håndtering av farlig gods
- HMS – helse, miljø og sikkerhet
- Sakkyndig kontroll
- Oppbygging av løfteredskap
- Kasseringsregler for løfteredskap
- Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler med mer.
- Sikker bruk av løfteutstyr
- Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr
- Signaler - tegn
- Vektbedømmelse

- Ståltau - heisetau

Course code: KIS-008
Course type: Classroom course
Duration: 20 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7100,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

 

Etter å ha gjennomgått og bestått teorimodulen 1.1, skal eleven gjennomføre modul 2.2 (14 timer) og 3.2 (6 timer). Dette skal gi førerne god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for trucker.

 

Kurset gjennomføres med 2 dager teori som avsluttes med en teoretisk prøve.

Dag 3 er grunnleggende praktisk bruk.

 

Innhold:
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold

Course code: KOL-004
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 13920,-

The course is only available in Norwegian

 

Etter å ha gjennomført og bestått teorimodul 1.1 (8 timer) og 2.3 (16 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.7 (16 timer) og 3.7 (8 timer). Dette skal gi førerne en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for traverskraner.

 

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner samtidig som kurset gir deltakerne god innsikt i kranens konstruksjon og virkemåte. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4.

 

Innhold
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold
Course code: KIS-035
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3950,-

NORSOK Standard R-003-N Rev. 2. juli 2004, "Sikker bruk av løfteutstyr". Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

 

Kurset avholdes i Drammen og Bergen.

Course code: ROK-005
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 25000,-

Kursinnhold:

Re‐treningen i vår offshorekran simulator er basert på kravene i Norsok R‐003, punkt B.8 – Vedlikehold av kompetanse og punkt B.9 – Verifikasjon av kompetanse.

 

Link til punktene i Norsok standard R003N:

http://www.rogaland-kranskole.no/uploads/kundefiler/B.8.pdf

Det blir fokusert og trent på bl.a følgende momenter for de ulike roller: 

Operatør av offshorekran: 

- lede og ivareta sikkerheten for det enkelte løftet

- planlegge den enkelte løfteoperasjonen samt velge passende løfteredskap

- sørge for nødvendig varsling av pågående løfteoperasjoner

- sørge for at nødvendig kommunikasjon er opprettet mellom alle som er involvert i operasjonen

- koordinere løfteoperasjonen i forhold til andre pågående aktiviteter

- operere løfteinnretningen og løfteredskap korrekt i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK‐standarden og selskapsinterne styrende dokumenter

- rette seg etter instrukser og signaler fra signalgiver, og adlyde stoppsignal uansett hvem som gir dette

- operere utstyret i samsvar med de kapasitetene og begrensningene som gjelder for løfteinnretningen

Anhuker: 

- delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen

- velge og bruke løfteredskap i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK‐standarden og selskapsinterne styrende dokumenter

- sørge for at last og lastebærer er forsvarlig klargjort og sikret før løfteoperasjonen settes i gang

- utføre anhuking og avhuking av stropper til og fra lasten og til og fra krankrok eller løfteredskap gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løfting, og når kroken er frigjort etter endt løft. 

Signalgiver: 

- delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen

- klarere løfteruten og sørge for nødvendig avsperring for å holde personell som ikke er involvert i løfteoperasjonen, utenfor eksponert område

- forsikre seg om at anhuker er i sikkert område ved heving og låring av last

- være i visuell ‐ eller radiokontakt med operatør av løfteinnretning og med anhuker ved begynnelsen og slutten av løftet

- gi startsignal for å dirigere sikker bevegelse av løfteinnretningen og kroklasten i samsvar med denne NORSOK‐standarden og selskapsinterne styrende dokumenter

Link til brosjyre:

- Norsk brosjyre: http://www.rogaland-kranskole.no/uploads/kundefiler/Brosjyre_Norsk.pdf

- Engelsk brosjyre: http://www.rogaland-kranskole.no/uploads/kundefiler/Brosjyre_Engelsk.pdf

Course code: NOV-002
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 19900,-

Kurset er obligatorisk retraining i henhold til NORSOK R003.

Vi benytter vår DNV GL klasse A og P kransimulator og klasseromsundervisning. Klasse P simulatoren representerer en fullverdig Moldekran, sammen med komplett maskinrom tilbyr vi en unik opplæring. 

Etter bestått kurs vil deltagerne ha god kunnskap om kranens sikkerhetssystemer og bruksbegrensninger. 

Hensikten med kurset er å verifisere at kranoperatører har nok teoretisk og praktisk kunnskap i sikker bruk av offshore kran. Dette for å hindre uønskede hendelser under løfteoperasjoner med offshorekran.

Målsetningen med opplæringen er å gi en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse for å sikre arbeidsoperasjoner/nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell/ulykker kan unngås. 


Kursinnhold: 

- Diskutere ulykker knyttet til løfte- og håndteringsoperasjoner 
- Forklare standard arbeidsprosedyrer for kranførere i Norge
- Demonstrere riktig bruk av simulator utstyr
- Demonstrere riktig løfteoperasjoner under varierende forhold
- Demonstrere kritiske løfteoperasjoner ferdigheter
- Demonstrere riktig bruk av offshorekran sikkerhetssystemer
- Demonstrere passende reaksjon på ulike kranhendelser
- Demonstrere riktig løfting av personell 

 

 

Course code: MUK-126
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Course Goal: This course aims to give an overview of the safe use of lifting appliances and equipment

 

Target Audience: All relevant personnel

 

Learning Objectives:

 

LO1: Identify lifting equipment commonly used in the Oil and Gas Industry

LO2: Define what is meant by Safe Working Loads (SWLs) and colour coding

LO3: Give examples of hazards that can be posed by lifting operations

LO4: Describe the process for carrying out pre-use inspections on equipment to ensure safe lifting operations

LO5: Identify the safety precautions that should be taken to mitigate any risk when using lifting equipment

Course code: LSI-002
Course type: E-learning course
Duration: 4 hours 30 minutes
Language: Norwegian
Price: NOK 1190,-

This course covers the theoretical part of the documented safety training required for slingers and signallers. The course is also suitable as a refresher for crane operators and other personnel who have previously completed training in lifting appliances and lifting gear. The course content deals with selection, control and safe use of the most common lifting gear used in construction, industry, shipping and offshore. Signalling, communication and controlling the load are key topics of the course.

In addition, the course requires that practical training is conducted on applicable work equipment.

The course contains 9 modules:

• Lifting equipment, expressions and acronyms
• Slinging, center of gravity, working angles and lifting tables
• Fibre slings
• Lifting gears of chain
• Wire rope slings
• Shackles
• Eye bolts, nuts and lifting lugs
• Signals and signs, and control of load
• Safety regulations for lifting operations

Course code: MUK-154
Course type: E-learning course
Duration: 2 hours 30 minutes
Language: English
Price: NOK 1500,-

Course Goal: To provide learners with an awareness of industry best practice for working with cranes

 

Target Audience: All relevant personnel

 

This course contains the following sections:

Section 1: Introduction to Crane Operations

Section 2: Cranes and Lifting Equipment

Section 3: Planning a Lift

Section 4: Carrying out a Lift

Course code: KOL-003
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 10125,-

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner
- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter
- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
- Kapasiteter - tabellbruk
- Kranførerinstruks
- Ståltau til kraner og vinsjer
- Tromler - ståltauskiver
- Sikker bruk av løfteredskap 

Hits per page