Oil and Gas
Back to the course catalogue

Kjemikaliebruk og utslipp

Course information

Target group:

Alt offshore personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt de miljømessige konsekvensene knyttet til bruk og utslipp av kjemikalier offshore samt å belyse lovgivning og kontrolltiltak som er på plass for å minimere påvirkning av miljøet.


Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Forklare hensikten med bruk av kjemikalier i offshore olje- og gassindustrien
- Gi eksempler på hvilke typer kjemikalier som brukes i offshore olje- og gassindustrien
- Forklare hvordan kjemikalier kan komme inn i miljøet
- Gi en oversikt over potensielle miljøeffekter av kjemikaliebruk og utslipp
- Vite hvilke lovkrav som regulerer bruk av kjemikalier
- Vite hvilke kjemikaliesøknader som kreves for ulike operasjoner
- Iverksette tiltak i tilfelle utslipp av kjemikalier
- Gi eksempler på hvordan å sikre samsvar med lovkrav
- Forklare god praksis i forhold til lagring av kjemikalier
- Beskrive kontrolltiltak som kan iverksettes for å redusere potensiell miljørisiko
- Vite hvordan kvitte seg med kjemikalier etter bruk
- Beskrive tiltak som kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra kjemikaliebruk og utslipp


Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.