Oil and Gas
Back to the course catalogue

Ergonomi

Course information

Target group:

Alle arbeidstakere med spesielt fokus mot offshorearbeid.

Description:

Kurset gir en innføring i ergonomi på arbeidsplassem, med vekt på arbeid offshore.

Kurset tar for seg riktige arbeidsteknikker, hva som skaper et godt arbeidsmiljø, hvilke tiltak som hjelper og hvem som har ansvar for gode ergonomiske forhold.

 

Kursinnhold

- Introduksjon 

- Riktige arbeidsteknikker 

- Arbeidsmiljø 

- Tiltak som hjelper 

- Ansvar og gjennomføring

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.