Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikkert arbeid: Nitrogen

Course information

Target group:

Alt personell som kan bli utsatt for nitrogen på arbeidsplassen

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten knyttet til nitrogen og å vise beste praksis for arbeid med nitrogen i olje- og gassproduserende anlegg.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Definere nitrogen
- Egenskapene til nitrogen
- Hvorfor nitrogen brukes på arbeidsplassen
- Farene forbundet med nitrogen
- Viktigheten av å gjennomføre en risikovurdering
- Eksempler på tiltak for å begrense eksponering for nitrogen
- Hvordan bruke åndedrettsvern
- Hvordan nitrogen påvirker menneskekroppen
- Riktig handlingsmønster i tilfelle en nødsituasjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 


 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.